FAQs Complain Problems

७९/८०

Nepali

सातदोबाटो बहुउद्देश्यीय व्यवसायिक भवनको सार्वजनिक निजि साझेदारीमा विकास, संचालन र हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना | (E-Bidding Only)

गरिब परिवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा | (प्रकाशन मितिले १५ दिनभित्र गुनासो दर्ता गराउनुहुन अनुरोध छ |)

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना |

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना |

दरभाउपत्र स्वीकृतीको लागि आसय पत्रको सूचना |