FAQs Complain Problems

७९/८०

Nepali

Request for Proposals: Preparation of Video Documentary of Municipal Solid Waste Management, Bhimeshwor Municipality

महिला सहकारी संस्थाले प्रस्ताव पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |

सातदोवाटो बहुउद्देशीय व्यवसायिक भवनको सार्वजनिक निजि साझेदारीमा विकास, संचालन र हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना |

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना |

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना | (Supply and Delivery of Compost Bin)