FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७७/७८ सामुदायिक विद्यालयहरुको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना |
७६/७७ Bid Addendum of IFB No.: BMP/NCB/WORKS/2077-078/E/12, Project Title: Bidhyalaya Bhautik Purwadhar Nirman (Kshamawoti Secondary School)
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण - क्षमावती मा. वि.) PDF icon notice_school_kshamawati.pdf
७६/७७ आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना |
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (पाटीखोला - उखुबारी - कुप्री - सेरा सडक निर्माण आयोजना र भटमासे - जिलु सडक निर्माण आयोजना) PDF icon procurement_ukhubari_marg_bhatmase_jilu.pdf
७६/७७ सामानको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना |
७६/७७ म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (वडा कार्यालय भवन निर्माण आयोजना र औधोगिक ग्राम पूर्वाधार निर्माण आयोजना) PDF icon notice_wardkaryalaye_industrial_Village.pdf
७६/७७ म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना
७६/७७ आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न्ने सम्बन्धि सूचना |
७६/७७ ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा
७६/७७ Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Steel Parts Fabrication PDF icon notice_trail_bridge.pdf
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । (Madan Ashrit - Manedanda Marg Marmat Karya) PDF icon notice_madan_ashrit_manedanda.pdf
७६/७७ प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको संशोधित सूचना (Industrial Village / औधोगिक ग्राम) PDF icon Amended Notice IV.pdf
७६/७७ प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना | औधोगिग ग्राम / Industrial Village