FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७९/८० लागत साझेदारीमा गाई वितरण अनुदान कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना |
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |
७९/८० लागत साझेदारीमा मासु सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना |
७९/८० परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना | PDF icon RFP-ToR, Bishow Buddha Shanti park DPR, BM-2,.pdf, PDF icon Final RFP-ToR,Tamakoshi Fulapa Dolakhabesi Lift Irrigation Project, BM 2.pdf, PDF icon RFP-ToR, Tourism Master Plan.pdf
७९/८० बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आसय पत्रको सूचना |
७९/८० वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना |
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने म्याद थप सम्बन्धमा |
७९/८० बोलपत्र स्वीकृतीको लागि आसयको सूचना | (Sarsafai Kendra Nirmanka Laagi Upakaran Kharid Karya)
७९/८० परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना | (नगर भिडियो प्रोफाइल निर्माण)
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने म्याद थप सम्बन्धमा |
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने म्याद थप सम्बन्धमा |
७९/८० सामुदायिक विद्यालयहरुको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना | PDF icon IMG_0002.pdf
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने म्याद थप सम्बन्धमा | ()
७९/८० दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना | (THE PROCUREMENT OF Prayogsala Bhawan Nirman)
७९/८० बोलपत्र स्वीकृतीको लागि आसयको सूचना | (The Procurement of Hand Tools and Safety Equipements)