FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७८/७९ म्याद थप सम्बन्धमा | (Satdobato Shopping Complex)
७८/७९ सेवा करारमा जनशक्ति परीपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा |
७८/७९ म्याद थप सम्बन्धमा | (Satdobato Shopping Complex)
७८/७९ म्याद थप सम्बन्धमा | (Satdobato Shopping Complex)
७८/७९ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना | (Satdobato Shopping Complex, BMP/NCB/WORKS/2078-079/E/10) PDF icon notice_shopping_complex.pdf
७८/७९ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना | (Dolakha Dangdungedadama Filmcity Praweshdwar ra Suchana Kendrasahitko Prashasanik Bhawan Nirman)
७८/७९ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना | (Dolakha - Nagdaha sadak starounnati Karya)
७८/७९ मनसायपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना | (बहुउद्देश्यीय व्यवसायीक भवन संचालन आयोजना, किबी प्रशोधन उद्योग संचालन आयोजना) PDF icon मनसायपत्र आव्हान सूचना.pdf, PDF icon बहुउद्देश्यीय व्यवसायीक भवन संचालन आयोजना.pdf, PDF icon किबी प्रशोधन उद्योग संचालन आयोजना.pdf
७८/७९ भीमेश्वर भ्यू-टावर (पार्क, सभाहल तथा चमेना गृह) संचालन सम्बन्धी सूचना |
७८/७९ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना | (Dolakha Dangdungedadama Filmcity Praweshdwar ra Suchana Kendrasahitko Prashasanik Bhawan Nirman)
७८/७९ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना | (Dolakha - Nagdaha sadak starounnati Karya)
७८/७९ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना |
७८/७९ क्यान्टिन भाडामा संचालन गर्न दरभाउ पत्र पेश गर्न आउने सूचनाको म्याद थप गरीएको |
७८/७९ निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | (Satdobato Shopping Complex, IFB No: BMP/NCB/WORKS/2078-079/E/10) PDF icon notice_shopping_complex.pdf
७८/७९ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना | (For Construction of Thami Sangrahalaye)