FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७८/७९ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना |
७८/७९ क्यान्टिन भाडामा संचालन गर्न दरभाउ पत्र पेश गर्न आउने सूचनाको म्याद थप गरीएको |
७८/७९ निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | (Satdobato Shopping Complex, IFB No: BMP/NCB/WORKS/2078-079/E/10) PDF icon notice_shopping_complex.pdf
७८/७९ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना | (For Construction of Thami Sangrahalaye)
७८/७९ निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | (Dolakha Dangdungedadama Filmcity Praweshdwar ra Suchana Kendrasahitko Prashasanik Bhawan Nirman) PDF icon notice_film_city.pdf
७८/७९ निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | (Dolakha - Nagdaha sadak starounnati Karya) PDF icon notice_dolakha_nagdaha.pdf
७८/७९ निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | (Sarsafai kendra Nirman, Ramjanaki fulbari sadak,Tindhara Chitamthali Sadak Starunnati, Pakhalati Bhawan Nirman) PDF icon notice.pdf
७८/७९ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आसयको सूचना | (For Construction of Thami Sangrahalaye, BMP/NCB/WORKS/2077-078/E/28)
७८/७९ आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचनाको म्याद थप सम्बन्धमा | (ठेक्का नं. ०३-०७८/७९)
७८/७९ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना |
७७/७८ आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना |
७७/७८ मेडिकल सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको संशोधित सूचना | PDF icon picu_notice.pdf
७७/७८ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (Infrastructure development works of Industrial Village at Bhimeshwor Municipality) PDF icon Industrial Village.pdf
७७/७८ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (for Construction of Thami Sangrahalaye) PDF icon notice_thami_museum.pdf
७७/७८ मेडिकल सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | (For Supply and installation of Pediatric ICU at Charikot Hospital, Dolakha) PDF icon picu_notice.pdf