FAQs Complain Problems

आपतकालीन सम्पर्क नं.

सम्पर्क नं.
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नो लाइट) ९८५४०४५७७३, ९८४४११५१४३
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ०४९-४२११०९
चरिकोट अस्पताल (एम्बुलेन्स) ०४९-४२११२५, ९८६४२३४१०३
च्छोरोल्पा जनरल अस्पताल (एम्बुलेन्स) ०४९-४२१५०५, ९८६१५६९४८६, ९८४९२२९६७०
दोलखा सामुदायिक अस्पताल (एम्बुलेन्स) ०४९-४२१८२१, ९८४११७९५०७
दमकल - भीमेश्वर नगरपालिका ०४९-५९०१०१, ९८५१२०७१०१
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी (जिल्ला शाखा) ०४९-४१२०१९
नगर स्तरीय आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र ०४९-४२१३८१, १६६०४९४२००१ (टोल-फ्री)
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी ९८५४०९००३४
सशस्त्र प्रहरी बल ०४९-४२१५९३, ९८५१२७२५३७
जिल्ला आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र ०४९-४२१९९०
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ०४९-४२१४३१, ०४९-४२११९९, ९८५४०९०१२८
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ०४९-४२११०४