FAQs Complain Problems

नगरपालिका कानून

कानूनहरु कागजातहरु
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६.pdf
स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७६ PDF icon स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७६.pdf
स्थानीय उद्योग / व्यवसाय दर्ता, संचालन र नियमन सम्बन्धी ऐन, २०७७ PDF icon स्थानीय उद्योग व्यवसाय दर्ता, संचालन र नियमन सम्बन्धी ऐन, २०७७.pdf
मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ PDF icon मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकाको संस्कृति ऐन, २०७७ PDF icon भीमेश्वर नगरपालिकाको संस्कृति ऐन, २०७७.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ PDF icon भीमेश्वर नगरपालिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६.PDF
विनियोजन ऐन, २०७९ PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) संचालन कार्यविधि २०७८ PDF icon सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
बजार अनुगमन सम्बन्धी समन्वयात्मक दिग्दर्शन - २०७७ PDF icon बजार अनुगमन सम्बन्धी समन्वयात्मक दिग्दर्शन - २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
बिनियोजन ऐन, २०७७ PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
बिनियोजन ऐन, २०७६ PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७६.PDF, PDF icon biniyojan_ain.pdf, File Biniyojan Ain Excel.xlsx
आर्थिक ऐन, २०७६ PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf

Pages