FAQs Complain Problems

कृषि / पशुपालन शाखा

सूचनाहरु कागजातहरु
पचास प्रतिसत लागत साझेदारीमा मासु पसल सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना |
पचास प्रतिसत लागत साझेदारीमा नमुना गोठखोर निर्माण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना |
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना |
कृषी विकास कार्यक्रमा सहभागी हुने सम्बन्धमा
भीमेश्वर नगरपालिका क्षेत्रभित्र पशुपन्छी विमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना |
रासायनिक मल कारोवारको लागि ससूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना |
५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा नयाँ किवी पकेट विकास कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना !
नयाँ बहुउदेश्यीय नर्सरी स्थापनाका लागि अनुदान माग गर्ने सम्बन्धी सूचना !!
प्राङ्गारिक खेतिका लागि एकिकृत कृषि फर्महरुले अनुदान मागगर्ने सम्बन्धी सूचना |
वाली बिरुवामा लाग्ने मुख्य रोग, लक्षण र तिनको रोकथाम उपायहरु PDF icon वाली बिरुवामा लाग्ने मुख्य रोग, लक्षण र तिनको रोकथाम उपायहरु.PDF

Pages