FAQs Complain Problems

मनसायपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना | (बहुउद्देश्यीय व्यवसायीक भवन संचालन आयोजना, किबी प्रशोधन उद्योग संचालन आयोजना)

सातदोवाटो बहुउद्देश्यीय व्यवसायीक भवनको सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण, संचालन र हस्तान्तरण सम्बन्धी आयोजना: https://bit.ly/3cXLVPr

 

किबी प्रशोधन उद्योगको सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्माण, संचालन र हस्तान्तरण सम्बन्धी आयोजना: https://bit.ly/317QZi2

Fiscal Year: