FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७७/७८ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बधी सूचना |
७७/७८ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना ||
७७/७८ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (Maryangkhola Dolakha Besi Sinchai) PDF icon maryangkhola_besi_sinchai_notice.pdf
७७/७८ आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना |
७७/७८ वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना |
७७/७८ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (Charikot Hospital Purwadhar Starounnati, Bhatmase - Jilu Sadak Nirman Aayojana (Second Phase), Patikhola - Ukhubari - Kupri - Sera Sadak Nirman Aayojana (Second Phase)) PDF icon notice_e_19-20-21.pdf
७७/७८ मेडिकल सामग्री आपूर्ति सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । (Laboratory Extension Project at Charikot Hospital, Dolakha) PDF icon charikot_lab_extension_notice.pdf
७७/७८ Invitation for Bids - Gaurishankar Bahumukhi Campus Bhawan Nirman PDF icon gaurishankar_campus_notice.pdf
७७/७८ विद्युतीय सामग्री आपूर्ति सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
७७/७८ सामुदायिक विद्यालयहरुको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना |
७७/७८ Bid Addendum of IFB No.: BMP/NCB/WORKS/2077-078/E/12, Project Title: Bidhyalaya Bhautik Purwadhar Nirman (Kshamawoti Secondary School)
७७/७८ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण - क्षमावती मा. वि.) PDF icon notice_school_kshamawati.pdf
७७/७८ आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना |
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (पाटीखोला - उखुबारी - कुप्री - सेरा सडक निर्माण आयोजना र भटमासे - जिलु सडक निर्माण आयोजना) PDF icon procurement_ukhubari_marg_bhatmase_jilu.pdf
७७/७८ सामानको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना |