FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७९/८० आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना | (E-Bidding Only) PDF icon notice_biddoc.pdf
७८/७९ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना |
७८/७९ बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशयको सूचना | (Supply and installation of ICT Equipments at Pashupati Chaulagain Memorial Hospital Charikot, Dolakha)
७८/७९ फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना | PDF icon TOR _Sarsaphai.pdf
७८/७९ सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना || PDF icon notice.pdf
७८/७९ कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना |
७८/७९ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना | (Gaurishankar Bahumukhi Campus Bhawan Nirman)
७८/७९ निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | (Dolakha Dangdungedadama Filmcity Praweshdwar ra Suchana Kendrasahitko Prashasanik Bhawan Nirman (Second Phase)) PDF icon notice_filmcity.pdf
७८/७९ निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (Kshamawati Ma. Vi. Bhautik Purwadhar Bebasthapan) PDF icon notice.pdf
७८/७९ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना | (Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of broadband services in designated locations of Municipality, Ward Offices, Community Health Centers and Community school of Bhimeshwor Municipality)
७८/७९ निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (Pakhalati Bhawan Nirman (Second Phase)) PDF icon Pakhalati Bhawan Nirman (Second Phase).pdf
७८/७९ बोलपत्र आव्हानको सूचना | (Gaurishankar Bahumukhi Campus Bhawan Nirman) PDF icon Notice_Gaurishankar.pdf
७८/७९ बोलपत्र आव्हानको सूचना | (Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of broadband services in designated locations of Municipality, Ward Offices, Community Health Centers and Community school of Bhimeshwor Municipality) PDF icon Notice.pdf
७८/७९ स्टिल पार्ट्स सँग सम्बन्धित सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | PDF icon Steel Fabrication - Tender.pdf
७८/७९ म्याद थप सम्बन्धमा | (Satdobato Shopping Complex)