FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७९/८० सातदोबाटो बहुउद्देश्यीय व्यवसायिक भवनको सार्वजनिक निजि साझेदारीमा विकास, संचालन र हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना | (E-Bidding Only)
७९/८० लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना |
७९/८० दरभाउपत्र स्वीकृतीको लागि आसय पत्रको सूचना |
७९/८० बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसय पत्रको सूचना |
७९/८० कार्यालय सामान (छपाई समेत) सप्लाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशन मिति: २०७९/११/२४ गते)
७९/८० भीमेश्वर नगरपालिकावाट तरकारी तथा माछापालन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना हाललाई स्थगित गरिएको बारे |
७९/८० काठ तथा ढुङ्गा लिलाम सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना |
७९/८० तरकारी उत्पादन कार्यक्रम र माछापालन उत्पादन बृद्दी सम्बन्धी कार्यक्रममा सूचीकृत भई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना |
७९/८० शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना |
७९/८० प्रस्तावपत्र स्वीकृतिका लागि आसयपत्रको सूचना |
७९/८० प्रस्तावपत्र स्वीकृतिका लागि आसयपत्रको सूचना |
७९/८० निर्माण कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना |
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना |
७९/८० कार्यालय सामान (छपाई समेत) सप्लाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना ।
७९/८० लागत साझेदारीमा गाई वितरण अनुदान कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना |