FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
८०/८१ प्रस्तावपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा) PDF icon IEE dhunga gitti.pdf
८०/८१ सातदोबाटो सपिङ कम्प्लेक्सको सार्वजनिक निजि साझेदारीमा विकास, सञ्चालन र हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना । PDF icon सपिङ कम्प्लेक्स प्रस्ताव पत्र.pdf
८०/८१ सामग्री आपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना (CCTV) PDF icon CCTV विस्तृत सूचना.pdf
८०/८१ सामग्री आपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना (झोलुंगे पुल) PDF icon झोलुंगे पुल विस्तृत सूचना.pdf
८०/८१ परामर्श सेवा सम्बन्धि सूचना (ढुंगा, गिट्टी, वालुवाको IEE) PDF icon RPF_ToR Document - Sand gravel.pdf
८०/८१ दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना PDF icon Sanitary Pad.pdf
८०/८१ बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना PDF icon wada nm2_ghyawapani office.pdf
८०/८१ वोलपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना |
८०/८१ Invitation for bids
८०/८१ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना |
८०/८१ वोलपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना |
८०/८१ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना |
८०/८१ दरभाउपत्र स्वीकृतीको लागि आसय पत्रको सूचना | (Supply and Delivery of Goods related to Printing Works)
८०/८१ दरभाउपत्र स्वीकृतीको लागि आसय पत्रको सूचना | (Supply and Delivery of office Stationary Goods)
७९/८० परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना | (Development of Planning Management Information System) PDF icon RPF, TOR - Planning Software.pdf