FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
८०/८१ दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना PDF icon Sanitary Pad.pdf
८०/८१ बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना PDF icon wada nm2_ghyawapani office.pdf
८०/८१ वोलपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना |
८०/८१ Invitation for bids
८०/८१ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना |
८०/८१ वोलपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना |
८०/८१ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना |
८०/८१ दरभाउपत्र स्वीकृतीको लागि आसय पत्रको सूचना | (Supply and Delivery of Goods related to Printing Works)
८०/८१ दरभाउपत्र स्वीकृतीको लागि आसय पत्रको सूचना | (Supply and Delivery of office Stationary Goods)
७९/८० परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना | (Development of Planning Management Information System) PDF icon RPF, TOR - Planning Software.pdf
७९/८० निर्माण कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना |
७९/८० सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना |
७९/८० आय सङ्कलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना |
७९/८० शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना |
७९/८० Bid Opening Record (Muchulka) - Procurement of Laptop, Projector and CCTV for Kshamawati School PDF icon muchulka.pdf