FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने म्याद थप सम्बन्धमा | ()
७९/८० दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना | (THE PROCUREMENT OF Prayogsala Bhawan Nirman)
७९/८० बोलपत्र स्वीकृतीको लागि आसयको सूचना | (The Procurement of Hand Tools and Safety Equipements)
७९/८० बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना | (Ghyawapani Sera Nigale Road)
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने म्याद थप सम्बन्धमा |
७९/८० निर्माण कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना | PDF icon Prayogshala Bhawan Puna Suchana.pdf
७९/८० सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | PDF icon Sarsafai Kendra nirmanka laagi upakarana kharid.pdf
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना | PDF icon Aarthik Prastav Mahankal Marga.pdf
७९/८० निर्माण कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना |
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना | (Preparation of Road DPR)
७९/८० सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | PDF icon handtools.pdf
७९/८० आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना |
७९/८० दुध मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत चौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना |
७९/८० परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना | (Preperation of Road DPR) PDF icon RFP and ToR for DPRs , BM.pdf
७९/८० निर्माण कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना | (Mahankal Marga (Anathalaya- Mahankal Road र Ghyawapani Sera Nigale Road) PDF icon notice_Mahankal Marg.pdf, PDF icon SeraSadaknotice.pdf