FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७७/७८ बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना |
७७/७८ मालसामान आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !! PDF icon Notice.pdf
७७/७८ मेडिकल सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | PDF icon oxygenplant_hdu_notice.pdf
७७/७८ बोलपत्रको म्याद कायम गरिएको सम्बन्धमा | (ठेक्का नं. २५, २६, २७, २८)
७७/७८ Bid Addendum of IFB No.: BMP/NCB/WORKS/2077-078/E/25(Multipurpose Building Extension Work), BMP/NCB/WORKS/2077-078/E/26(Bidhyalaya Bhautik Purwadhar Nirman (Kshamawoti Secondary School) - Second Phase) and BMP/NCB/WORKS/2077-078/E/27 ( For Construction o)
७७/७८ वातावरणीय अध्ययन / प्रारम्भिक वातावरणणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारीका लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना !!
७७/७८ Bid Addendum of IFB No.: BMP/NCB/WORKS/2077-078/E/25 and BMP/NCB/WORKS/2077-078/E/26 PDF icon 25 Ammendment.pdf, PDF icon 26 Ammendment.pdf
७७/७८ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (for Construction of Thami Sangrahalaye) PDF icon notice_thami_museum.pdf
७७/७८ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (For Construction of Charikot Primary Health Center (Now Charikot Hospital)) PDF icon Charikot_hospital_notice.pdf
७७/७८ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (Bidhyalaya Bhautik Purwadhar Nirman (Kshamawoti Secondary School) - Second Phase) PDF icon Kshamawati_school_notice_second_phase.pdf
७७/७८ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (Multipurpose Building Extension Work) PDF icon Multipurpose Building Extension Work.pdf
७७/७८ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना | (Kalinchwok Ma. Vi. Bhawan Nirman)
७७/७८ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना | (Gaurishankar Bahumukhi Campus Bhawan Nirman)
७७/७८ वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना | (Charikot Hospital Purwadhar Starounnati, Bhatmase - Jilu Sadak Nirman Aayojana (Second Phase), Patikhola - Ukhubari - Kupri - Sera Sadak Nirman Aayojana (Second Phase))
७७/७८ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (खोर्थली खुल्ला चिडियाखाना निर्माण योजना) PDF icon Khorthali khulla chidiyakhana.pdf