FAQs Complain Problems

८०/८१

Nepali

सेवा करारमा जनशक्ति पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना

किसान सुचिकरण सहजकर्ताका लागि दरखास्त आव्हान सम्वन्धि सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्वन्धि सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्वन्धि सूचना

सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको लागि भीमेश्वर नगरपालिकाको सूचना

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यक्षत्र भएका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले ऋृण चुक्ता गर्ने बार अत्यन्त जरुरी सूचना