FAQs Complain Problems

८०/८१

Nepali

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्वन्धि सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्वन्धि सूचना

सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको लागि भीमेश्वर नगरपालिकाको सूचना

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यक्षत्र भएका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले ऋृण चुक्ता गर्ने बार अत्यन्त जरुरी सूचना

भीमेश्वर नगरपालिका भित्र रहेका सबै सहकारि संस्थालाई कोपोमिसमा विवरण पेश गर्न र सबै सदस्यहरुको KYM विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्वन्धी भीमेश्वर नगरपालिकको जरूरी सूचना

५० प्रतिशत अनुदानमा धानको उन्नत बीउ माग गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

५० प्रतिशत अनुदानमा धानको उन्नत बीउ माग गर्ने सम्वन्धि सूचना