FAQs Complain Problems

कृषि / पशुपालन शाखा

सूचनाहरु कागजातहरु
भीमेश्वर नगरपालिका क्षेत्रभित्र पशुपन्छी विमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना |
रासायनिक मल कारोवारको लागि ससूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना |
५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा नयाँ किवी पकेट विकास कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना !
नयाँ बहुउदेश्यीय नर्सरी स्थापनाका लागि अनुदान माग गर्ने सम्बन्धी सूचना !!
प्राङ्गारिक खेतिका लागि एकिकृत कृषि फर्महरुले अनुदान मागगर्ने सम्बन्धी सूचना |
वाली बिरुवामा लाग्ने मुख्य रोग, लक्षण र तिनको रोकथाम उपायहरु PDF icon वाली बिरुवामा लाग्ने मुख्य रोग, लक्षण र तिनको रोकथाम उपायहरु.PDF
बर्षभरी मासिक रुपमा गर्नु पर्ने कृषि कर्महरु PDF icon बर्षभरी मासिक रुपमा गर्नु पर्ने कृषि कर्महरु.PDF

Pages