FAQs Complain Problems

कृषि / पशुपालन शाखा

सूचनाहरु कागजातहरु
तरकारी बीउ उत्पादन कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशन मिति: २०७९/१२/१२)
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना | PDF icon IMG_0003.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकामा साझेदारीमा कृषि तथा पशुपालन उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना | PDF icon कृषि.pdf
पचास प्रतिसत लागत साझेदारीमा मासु पसल सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना |
पचास प्रतिसत लागत साझेदारीमा नमुना गोठखोर निर्माण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना |
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना |
कृषी विकास कार्यक्रमा सहभागी हुने सम्बन्धमा
भीमेश्वर नगरपालिका क्षेत्रभित्र पशुपन्छी विमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना |
रासायनिक मल कारोवारको लागि ससूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना |
५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा नयाँ किवी पकेट विकास कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना !

Pages