FAQs Complain Problems

७७/७८

Nepali

कोभिड - १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम सम्बन्धमा |

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना |

मार्गदर्शन पठाइएको सम्बन्धमा | (श्री वडा कार्यालय (सबै), भीमेश्वर नगरपालिका)

मालसामान आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!

मेडिकल सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना |