FAQs Complain Problems

७७/७८

Nepali

परिक्षा कार्यक्रम स्थगन गरिएको सम्बधी सूचना |

वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना ||

गरिव घर परिवार तथा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना |

सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना | (सर्भेक्षक, अमिन)

आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना |