FAQs Complain Problems

७७/७८

Nepali

आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी सूचना |

कोभिड - १९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइने सम्बन्धी सूचना |

सिनियर इन्जिनियर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना |

कार्य क्षेत्रका शर्तहरु (Terms of Reference) - सिनियर इन्जिनियर: https://bhimeshwormun.gov.np/ne/tor_senior_engineer

मेडिकल सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको संशोधित सूचना |

निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (Infrastructure development works of Industrial Village at Bhimeshwor Municipality)