FAQs Complain Problems

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालय र ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्र (स्थनीय सेवा प्रदायक संस्था) बिच सम्झैता सम्पन्न ।

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालय र ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्र (स्थनीय सेवा प्रदायक संस्था) बिच मिति २०७२ साल जेष्ठ ३२ गते सामाजिक परिचालन कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सम्झैता सम्पन्न ।