FAQs Complain Problems

Samaritan's Purse का नन फुड आइटमको राहत वितरण २०७२, जेष्ठ १० गते देखि वडा नं ४ बाट सुरू गरिएको र क्रमश प्रत्यक वडामा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।