FAQs Complain Problems

अा. व. ०७१/७२ का अायाेजनाहरुका संझाैता मिती २०७१ चैत्र मसान्तसम्म ।

अा. व. ०७१/७२ मा सञ्चालित अायाेजनाहरुकाे संझाैता मिती २०७१ चैत्र मसान्तसम्म हुने िनर्णय भएकाे हुदाँ यथासिघ्र संझाैताकाे लािग यस नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुराेध ।