FAQs Complain Problems

७६/७७

Nepali

पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी २०७७/०६/३० मा प्रकाशित सूचना सच्याईएको बारे !!

निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना | (विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण - क्षमावती मा. वि.)

रासायनिक मल कारोवारको लागि ससूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना |

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/०७/०२

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना |

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | (हेल्थ असिस्टेन्ट, अ.हे.व., अ.न.मी.)