FAQs Complain Problems

७४/७५

Nepali

विश्व स्तनपान सप्ताह २०१८ मनाउने सम्वन्धमा | श्री प्रा.स्वा. के. /स्वास्थ्य चौकी सबै, भीमेश्वर नगरपालिका

छुट सर्वेक्षण तथा पूनःजाँचबाट लाभग्राही कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रवलिकरण लाभग्राहीहरुको २०७५/०३/२० गतेको सूची

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि दोस्रो पटक बोलपत्र आव्हानको सूचना

हिमालय टाइम्समामा मिति: २०७५/०३/२९ मा प्रकाशित 

 

तेस्रो नगरसभा सम्पन्न

भीमेश्वर नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा मिति २०७५ साल असार १० गते आईतवार सम्पन्न भयो ।  नगर प्रमुख भरत बहादुर के.सी.ज्यूको अध्यक्षतामा संचालन भएको सभामा नगर सभाका माननीय सदस्य एवं नगर उप-प्रमुख कमला बस्नेतज्यूले आ.व २०७५/७६ को लागि चालु तर्फ रु ४१ करोड ८५ लाख २५ हजार, पूँजिगत तर्फ रु ३३ करोड

उपस्थिति सम्बन्धमा | श्री अध्यक्ष, नगर सभा सदस्य (श्री वडा कार्यालय १-९ सबै, भीमेश्वर नगरपालिका)