FAQs Complain Problems

भीमेश्वर नगरपालिका खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुदै

नगरपालिका स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिको मिति २०७६/१/२७ गते समिति अध्यक्ष एबम नगर प्रमुख भरत बहादुर के. सी. को अध्यक्षतामा बैठक बसी २०७६ साल जेष्ठ २५ गते भीमेश्वर नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त नगर घोषणा गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको छ |

साथै वडा तहमा, विद्यालय तहमा र समुदाय तहमा शौचालयको अवस्था अनुगमन, पूर्ण सरसफाई रणनीति योजना  , बिबिध सरोकारवालाको पहिचान, अभिमुखीकरण र प्रतिबद्दता लिने, निर्णय समेत गरेको छ | साथै अनुगमन कार्यको लागि वडा नं. २ क वडा अध्यक्ष श्री बिराजमान श्रेष्ठको संयोजकत्तोमा ७ सदस्यीय अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ |

Fiscal Year: