FAQs Complain Problems

पदपूर्ति सूचना

Title कागजातहरु Image
सेवा करारमा कृषि स्नातक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना |
स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको तहबृद्दी सम्बन्धी सूचना | PDF icon baduwa suchana.pdf
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |
लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |
संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन सम्बन्धमा |
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना | (पशु चिकित्सक - १, कृषि स्नातक - १, रोजगार सहायक - १) PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf, PDF icon स्थानीय-तहमा-कृषि-स्नातक-प्राविधिक-परिचालन-कार्यविधि-2079.pdf
नगरपालिकामा प्रशिक्षार्थी (Program Fellow) को आवेदनका लागि सूचना | PDF icon Call-for-Application_Fellowship Program_2022.pdf , ,
नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा | (सिनियर इन्जिनियर)
अन्तर्वार्तामा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा |
सिनियर इन्जिनियर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना |

Pages