सूचना तथा समाचार

Detail Damage Assessment प्रतिवेदन हस्तान्तरण

वैशाख १२, १३ र २९ गते बाट क्षति भएको निजि घरहरुको Detail Damage Assessment प्रतिवेदन NSET बाट भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरियो ।

गुनासो फारम भर्ने बारे ।

भूकम्प पिडितहरुको नामावली विवरणमा छुट भएका व्यक्तिहरुले आ-आफ्नो वडामा सामाजिक परिचालकहरुलाई सम्पर्क गरि गुनासो फारम भर्न हुन जानकारी गरौदछौ ।

वडामा जाने कार्यतालिका निम्न अनुसार रहेको छ ।

Pages