सूचना तथा समाचार

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालय नयाँ भवनमा सरेको बारे |

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालय मिति २०७१ साल फाल्गुन २५ गते देखि भी.न.पा. वडा नं. १ स्थित गौरीशंकर क्याम्पस नजिक आफ्नै भवनमा सरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ |

 
 

भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धि निर्माणकर्मी (डकर्मी) तालिम कार्यक्रम |

भीमेश्वर नगरपालिका, शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग डिभिजन काभ्रे र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका आयोजनामा मिति २०७१ फागुन १२ देखि १६ सम्म भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्वन्धी निर्माणकर्मी (डकर्मी) तालिम कार्यक्रम सन्चालन |

भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता |

भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनका लागि भीमेश्वर नगरपालिका, शहरी विकास तथा भवन निर्माण  बिभाग डिभिजन काभ्रे र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय  समाजका  बिच त्रिपक्षीय सम्झौता मिति २०७१/१०/२५ गते सम्पन्न भयो |

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने ।

भीमेश्वोर नगरपालिकाको आ.व. २०७२/२०७३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जिल्ला विकास समितिको सभा हलमा मिति २०७१/०९/२८ गते दिनको ११:०० बजे सार्वजनिक गरिने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

Pages