"The local level websites were under maintenance for server level upgrades and tweeks which takes time. They were NOT HACKED. No data has been compromised. The sites are now up and running under stable condition. Please do not spread false rumors!! "

भीमेश्वर नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरु लाई स्वागत छ |

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शंकर नेपाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao.bhimeshwor@gmail.com ९८५४०४६१११
सुरेश राउत इन्जिनियर योजना rtsures@gmail.com ९८५१००२०७४
माधव प्रसाद सुवेदी प्रसासकिय अधिकृत प्रशासन subedi.madhav84@gmail.com ९८५४०४५६३८ र ९७५४२०१०७७
सुजन सुवेदी लेखा अधिकृत लेखा sujan.subedi5@gmail.com ९८५११९७९५५
ज्ञानु कुमार खड्का अन्तरिक लेखा परिक्षक सामाजिक विकास शाखा gyanu.khadka1215@gmail.com ९८५४०४५१०९
रामजी थापा इन्जिनियर योजना शाखा fosla.thirsty@gmail.com ९८४४०६१४०९
भविन्द्र थापा सव.इन्जिनियर योजना शाखा thapa.bhabs@gmail.com ९८४४०६१७००
दीपेन्द्र कुमार यदव अमिन नक्सा फाँट ydipendra333@gmail.com ९८४४१८५७१२
भीम बहादुर बस्नेत ना.सु वडा सचिव - वडा नं. ५ bhimbasnet11@yahoo.com ९८४४०६१५००
विना श्रेष्ठ ना.सु वडा सचिव - वडा नं. २ ९८४४३०७०७७
लक्ष्मी कार्की ना.सु वडा सचिव - वडा नं. ३ karkilux176@yahoo.com ९७४४०४५०९८, ९८५११५५०९८
भक्त बहादुर थापा खरिदार वडा सचिव - वडा नं. ६ ९८४४०६१०७६
किरण दहाल सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रविधि ito.bhimeshwormun@gmail.com ९८४९७१२०७१, ९८१३६९२२११
सुरेश राउत सूचना अधिकारी सूचना rtsures@gmail.com ९८५१००२०७४
अर्जुन बहादुर कार्की शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा karkiarjundolakha@gmail.com