FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भीमेश्वर नगरपालिका खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुदै

नगरपालिका स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिको मिति २०७६/१/२७ गते समिति अध्यक्ष एबम नगर प्रमुख भरत बहादुर के. सी. को अध्यक्षतामा बैठक बसी २०७६ साल जेष्ठ २५ गते भीमेश्वर नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त नगर घोषणा गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको छ |

बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने तयारी

बालमैत्री स्थानीय शासन नगर समन्वय समितिको २०७६ साल बैशाख २५ गते समितिमा अध्क्षय एवम नगर प्रमुखको अध्क्षयता बैठक बसी २०७६ साल भाद्र २९ गते वालमैत्री नगर घोषणाको लागि कार्ययोजना पारित गरेको छ |

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

मिति २०७५-०६-१७ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम आशय पत्र:

Pages