सूचना तथा समाचार

भीमेश्वर नगरपालिकाको सम्पूर्ण घरहरुको 'Building Damage Assessment'

भीमेश्वर नगरपालिकाको सम्पूर्ण घरहरुको "Building Damage Assessment" प्रयोजनको लागि NSET को एक टोलि आइ आज मिति २०७१, जेष्ठ २१ बाट कार्य शुरु गरेको छ।

अा. व. ०७१/७२ का अायाेजनाहरुका संझाैता मिती २०७१ चैत्र मसान्तसम्म ।

अा. व. ०७१/७२ मा सञ्चालित अायाेजनाहरुकाे संझाैता मिती २०७१ चैत्र मसान्तसम्म हुने िनर्णय भएकाे हुदाँ यथासिघ्र संझाैताकाे लािग यस नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुराेध ।

बडा नं. ३, ४, ५, ६, ७, ९, १२ र १३ गरी जम्मा ८ वडाहरु खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुदैं ।

W-Wash-CC र नगरस्तरिय अनुगमन समितिको अनुगमन पश्चात सिफारिश भएका यस नगरपालिकाका बडा नं. ३, ४, ५, ६, ७, ९, १२ र १३ गरी जम्मा ८ वडाहरु खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाको कार्यक्रम मिति २०७१ चैत्र १९ गते जिविस सभाहलमा हुदैं ।

खुल्ला दिसामुक्त वडा घोषणाको लागि अनुगमन।

भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं १,३,४,५,६,७,९,१०,१२ र १३ मा नगरस्तरिय अनुगमन समितिबाट सौचालय भए नभएको सन्दर्भमा निरिक्षण सम्पन्न भयो | अनुगमन समितिबाट वडा नं १ र १० बाहेक अन्य केहि वडाहरूमा सामान्य सुधार गरी खुल्ला दिसामुक्त वडा घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ |

Pages