दोस्रो नगर सभा यही पौष २६ गते बुधबार हुन गई रहेको सबैमा जानकारी गराउन चाहान्छौ | 

Elected Officials

Name Designation Tenure Phone
भरत बहादुर के.सी. नगर प्रमुख 9851143779
कमला वस्नेत उप– प्रमुख 9844060271