सूचना तथा समाचार

प्रमाण पत्र वितरण समारोह

भूकम्प सुरक्षित आवास पुननिर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धी डकर्मी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भइ सीमपानी सामुदायिक भवनमा प्रमाण-पत्र वितरण समारोह भद्र ०८, २०७२ गते सम्पन्न भयो ।

वार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०७१-७२

आ.व. २०७१/७२ मा नगरपालिका र विषयगत कार्यालयहरुले सम्पादन गरेको आयोजना/ कार्यक्रमहरुको वार्षिक समिक्षा गोष्ठी २७ साउन २०७२ मा सम्मपन्न भयो।

न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (MCPM) को नतिजा २०७०/०७१

नगरपालिकाहरुको न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा (MCPM) भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालयले आ.व २०७०/०७१ को नतिजामा नेपालका नगरपालिकाहरु मध्ये ७६ अंक प्राप्त गरि १४ औ स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।

सामाजिक परिचालकहरु ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण ।

२०७२ साल असार १ गते देखि भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२ र १३ मा कार्यरत दश सामाजिक परिचालकहरु ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण ।

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालय र ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्र (स्थनीय सेवा प्रदायक संस्था) बिच सम्झैता सम्पन्न ।

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालय र ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्र (स्थनीय सेवा प्रदायक संस्था) बिच मिति २०७२ साल जेष्ठ ३२ गते सामाजिक परिचालन कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सम्झैता सम्पन्न ।

भीमेश्वर नगरपालिकाको सम्पूर्ण घरहरुको 'Building Damage Assessment'

भीमेश्वर नगरपालिकाको सम्पूर्ण घरहरुको "Building Damage Assessment" प्रयोजनको लागि NSET को एक टोलि आइ आज मिति २०७१, जेष्ठ २१ बाट कार्य शुरु गरेको छ।

Pages