सूचना तथा समाचार

न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (MCPM) को नतिजा २०७०/०७१

नगरपालिकाहरुको न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा (MCPM) भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालयले आ.व २०७०/०७१ को नतिजामा नेपालका नगरपालिकाहरु मध्ये ७६ अंक प्राप्त गरि १४ औ स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।

सामाजिक परिचालकहरु ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण ।

२०७२ साल असार १ गते देखि भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२ र १३ मा कार्यरत दश सामाजिक परिचालकहरु ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण ।

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालय र ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्र (स्थनीय सेवा प्रदायक संस्था) बिच सम्झैता सम्पन्न ।

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालय र ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्र (स्थनीय सेवा प्रदायक संस्था) बिच मिति २०७२ साल जेष्ठ ३२ गते सामाजिक परिचालन कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सम्झैता सम्पन्न ।

भीमेश्वर नगरपालिकाको सम्पूर्ण घरहरुको 'Building Damage Assessment'

भीमेश्वर नगरपालिकाको सम्पूर्ण घरहरुको "Building Damage Assessment" प्रयोजनको लागि NSET को एक टोलि आइ आज मिति २०७१, जेष्ठ २१ बाट कार्य शुरु गरेको छ।

अा. व. ०७१/७२ का अायाेजनाहरुका संझाैता मिती २०७१ चैत्र मसान्तसम्म ।

अा. व. ०७१/७२ मा सञ्चालित अायाेजनाहरुकाे संझाैता मिती २०७१ चैत्र मसान्तसम्म हुने िनर्णय भएकाे हुदाँ यथासिघ्र संझाैताकाे लािग यस नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुराेध ।

बडा नं. ३, ४, ५, ६, ७, ९, १२ र १३ गरी जम्मा ८ वडाहरु खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुदैं ।

W-Wash-CC र नगरस्तरिय अनुगमन समितिको अनुगमन पश्चात सिफारिश भएका यस नगरपालिकाका बडा नं. ३, ४, ५, ६, ७, ९, १२ र १३ गरी जम्मा ८ वडाहरु खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाको कार्यक्रम मिति २०७१ चैत्र १९ गते जिविस सभाहलमा हुदैं ।

Pages