FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना (सव - इन्जिनियर / असिस्टेन्ट सव - इन्जिनियर)

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६/०४/१२

पद: (सव - इन्जिनियर / असिस्टेन्ट सव - इन्जिनियर)

आवश्यक संख्या: ६ जना

 

प्रथम नगर वालसंजालको बैठक सम्पन्न

भीमेश्वर नगरपालिकालाई वालमैत्री नगर बनाउन र वाल अधिकारलाई सुनिच्छित गराउनको लागि गठन भीमेश्वर नगरवाल संजालको बैठक संजालका अध्यक्ष श्री निमहिरी लामाको अध्यक्षतामा संजालका सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी भीमेश्वर नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त नगर र वालमैत्री नगर घोषणाको लागि आ-आफ्नो स्थानवाट सहयोग र समन्

Pages