सूचना तथा समाचार

आ. व. २०७०/७१ को लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७१/०८/०९

आ. ब. २०७०।७१ को बाषिर्क समिक्षा।

भीमेश्वर नगरपालिकाको आ. ब. २०७०।७१ को बाषिर्क समिक्षा यही कार्तिक २८ गते बिहान ११ः०० बजेदेखि होटल शैलुङ्गमा हुँदैछ ।

भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा श्री संजय बहादुर राजलवट।

श्री संजय बहादुर राजलवटले २०७१ असोज २ देखि भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको पदभार ग्रहन गर्नुभएको छ।

भीमेश्वर नगरपालिकामा ३ दिने Q-GIS ट्रेनिङ्ग संंचालन।

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारीहरुको क्षमता विकासको लागी Genesis Consultancy (P) Ltd. द्वारा सहरी नक्सा सम्वन्धी ३ दिने QGIS ट्रेनिगङ्ग संचालन भएको छ।

माघ १८ गते भीमेश्वर नगरपालिका खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा हुँदै।

भी.न.पा को आयोजना तथा CDF/SEBAC Nepal को सहजीकरणमा निम्न मिति र स्थानमा WWASHCC(Ward Water Sanitation snd Hygiene Coordination Comittee) गठन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ।

वडा नं.
मिति
स्थान


२०७१/०५/१६
त्रिपुरा सुन्दरी

भवन निर्माण आचारसंहिता लागु हुँदै।

योजना: भवन निर्माण आचारसंहिता
योजना समय: ३६ महिना(३ वर्ष)
कृयाकलापहरु:
१. क्षमता वृद्धि: प्रशिक्षण कार्यक्रम
२. सचेतना कार्यक्रम
३. समकक्ष परिदृश्य र काम योजना
४. उचित BCI संयन्त्रको विकास
५. एक्सपोजर भ्रमण
६. साझा कार्यशाला

भीमेश्वर नगरपालिका MCPM मा चौथौँ।

८५ अंक सहित भीमेश्वर नगरपालिका २०६९/७० सालको MCPM(न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन) मा  ५८ नगरपालिकामध्य चौथो भएको छ।

Pages