सूचना तथा समाचार

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालयको भवन सरेको बारेमा ।

भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय नया भवनमा सरेको छ (शिव रिमाल को घर, मानेडांडा, चरिकोट,मिलिजुली संगैको घर) ।

Pages