FAQs Complain Problems

पदपूर्ति सूचना

Title कागजातहरु Image
कार्य क्षेत्रका शर्तहरु (Terms of Reference) - सिनियर इन्जिनियर PDF icon tor_senior_engineer.pdf
प्रशिक्षार्थी ( Fellowship) को आवश्यकता सम्बन्धमा | PDF icon fellowship_notice.pdf
परिक्षा कार्यक्रम स्थगन गरिएको सम्बधी सूचना |
सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना | (सर्भेक्षक, अमिन) PDF icon notice.pdf
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | - पोषण स्वयंसेवक PDF icon nutrition_rslt.PDF
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | (गणक र सुपरिवेक्षक) PDF icon ganak.PDF
कम्प्युटरमा आधारित सीप परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !! - गणक, सुपरिवेक्षक PDF icon Computer_skill_test_result.pdf
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना | (पोषण स्वयंसेवक)
सूचना प्रकाशित गरिएको सूचना || (गणक र सुपरिवेक्षक) PDF icon notice.PDF
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | - फिजियोथेरापिष्ट

Pages