FAQs Complain Problems

पदपूर्ति सूचना

Title कागजातहरु Image
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना || PDF icon vacancy_notice.PDF
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना | - फिजियोथेरापिष्ट
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | PDF icon result.pdf
सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा |
पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी २०७७/०६/३० मा प्रकाशित सूचना सच्याईएको बारे !!
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना | PDF icon vacancy.pdf
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | (हेल्थ असिस्टेन्ट, अ.हे.व., अ.न.मी.) PDF icon vacancy_result_publish.pdf
लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | (हेल्थ असिस्टेन्ट, अ.हे.व., अ.न.मी) PDF icon result.PDF
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | (रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक)
लिखित परिक्षाको कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना | PDF icon IMG_0002.pdf

Pages