FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७९/८० Bid Opening Record (Muchulka) - Supply and Delivery of Student Desk, Bench and Chair (Kshamawoti Sec. School) PDF icon Student Bench.pdf
७९/८० शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना | (Procurement of Civil Engineering Lab Equipments)
७९/८० Bid Opening Record (Muchulka) - Procurement of Civil Engineering Lab Equipments PDF icon Muchulka.pdf
७९/८० Request for Proposals: Preparation of Video Documentary of Municipal Solid Waste Management, Bhimeshwor Municipality PDF icon Preparation of Video Documentary of Municipal Solid Waste Management, Bhimeshwor Municipality,.PDF
७९/८० महिला सहकारी संस्थाले प्रस्ताव पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |
७९/८० शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना |
७९/८० शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना | (Supply and Delivery of Compost Bin)
७९/८० शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना | (Supply and Delivery of Dustbin)
७९/८० Bid Opening Record (Muchulka) [Supply and Delivery of Dustbin, Supply and Delivery of Compost Bin] PDF icon compost bin.pdf, PDF icon Dust Bin.pdf
७९/८० सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना |
७९/८० परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना | (Preparation of Tourism Master Plan of Bhimeshwor Municipality) PDF icon 2079.12.24 RFP-ToR, Tourism Master Plan.pdf
७९/८० पुस्तक छपाइ गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
७९/८० सातदोबाटो बहुउद्देश्यीय व्यवसायिक भवनको सार्वजनिक निजि साझेदारीमा विकास, संचालन र हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना | (E-Bidding Only)
७९/८० लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना |
७९/८० दरभाउपत्र स्वीकृतीको लागि आसय पत्रको सूचना |