FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७९/८० शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि आसयको सूचना |
७९/८० प्रस्तावपत्र स्वीकृतिका लागि आसयपत्रको सूचना |
७९/८० प्रस्तावपत्र स्वीकृतिका लागि आसयपत्रको सूचना |
७९/८० निर्माण कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना |
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना |
७९/८० कार्यालय सामान (छपाई समेत) सप्लाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना ।
७९/८० लागत साझेदारीमा गाई वितरण अनुदान कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना |
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |
७९/८० लागत साझेदारीमा मासु सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना |
७९/८० परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना | PDF icon RFP-ToR, Bishow Buddha Shanti park DPR, BM-2,.pdf, PDF icon Final RFP-ToR,Tamakoshi Fulapa Dolakhabesi Lift Irrigation Project, BM 2.pdf, PDF icon RFP-ToR, Tourism Master Plan.pdf
७९/८० बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आसय पत्रको सूचना |
७९/८० वोलपत्र स्वीकृतिको लागि आसयको सूचना |
७९/८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने म्याद थप सम्बन्धमा |
७९/८० बोलपत्र स्वीकृतीको लागि आसयको सूचना | (Sarsafai Kendra Nirmanka Laagi Upakaran Kharid Karya)
७९/८० परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना | (नगर भिडियो प्रोफाइल निर्माण)