FAQs Complain Problems

७६/७७

Nepali

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा | (श्री वडा कार्यालय सबै)

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

कार्यालय प्रवेश र सेवा प्रवाह गर्दा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धि नियमहरु

अपाङ्गको सूची प्राथमिकिकरण गरि पठाउन हुन | (श्री वडा कार्यालय सबै, भीमेश्वर नगरपालिका)

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Steel Parts Fabrication

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Sealed Quotation No: BMP/SQ/GOODS/2076-077/E/22