FAQs Complain Problems

७६/७७

Nepali

अपाङ्गता परिचय-पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा | (श्री वडा कार्यालय सबै, भीमेश्वर नगरपालिका)

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको नविकरण गर्ने सम्बन्धमा | (श्री वडा कार्यालय सबै, भीमेश्वर नगरपालिका)

भीमेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत संचालीत एम्बुलेन्स तथा चालकहरुको विवरण

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा | (श्री वडा कार्यालय सबै)

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा