FAQs Complain Problems

७५/७६

Nepali

बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने तयारी

बालमैत्री स्थानीय शासन नगर समन्वय समितिको २०७६ साल बैशाख २५ गते समितिमा अध्क्षय एवम नगर प्रमुखको अध्क्षयता बैठक बसी २०७६ साल भाद्र २९ गते वालमैत्री नगर घोषणाको लागि कार्ययोजना पारित गरेको छ |

निर्माण कार्य सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना (Nagarpalikako Mukhya Prashasnik Bhawan (Annex Building))

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७६/०१/१६

निर्माण कार्य सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना (Nagarpalikako Mukhya Prashasnik Bhawan (Annex Building)

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५-१२-१३

IFB No: BMP/NCB/WORKS/2075-076/30

Contract Name: Nagarpalikako Mukhya Prashasnik Bhawan (Annex Building)

 

कृषक अनुदान कार्यक्रम सम्वन्धमा

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा ।