FAQs Complain Problems

नगरपालिका सूचना

न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन (MCPM) नतिजा

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आ.व. ०७१/०७२ को न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन (MCPM) मा भिमेश्वर नगरपालिका ८५ अंक प्राप्त गरि ५ औ स्थानमा ।

Detail Damage Assessment प्रतिवेदन हस्तान्तरण

वैशाख १२, १३ र २९ गते बाट क्षति भएको निजि घरहरुको Detail Damage Assessment प्रतिवेदन NSET बाट भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरियो ।

गुनासो फारम भर्ने बारे ।

भूकम्प पिडितहरुको नामावली विवरणमा छुट भएका व्यक्तिहरुले आ-आफ्नो वडामा सामाजिक परिचालकहरुलाई सम्पर्क गरि गुनासो फारम भर्न हुन जानकारी गरौदछौ ।

वडामा जाने कार्यतालिका निम्न अनुसार रहेको छ ।

Pages