FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

सूचना कागजातहरु
कोभिड - १९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइने सम्बन्धी भीमेश्वर नगरपालिकाको सूचना |
कोभिड - १९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाइने सम्बन्धी भीमेश्वर नगरपालिकाको सूचना |
कोभिड - १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम सम्बन्धमा |
भीमेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत संचालीत एम्बुलेन्स तथा चालकहरुको विवरण
विश्व स्तनपान सप्ताह - २०१९ मनाउने सम्बन्धमा | (श्री प्रा. स्वा.के. / स्वा. चौ. / श. स्वा. के. सबै, भीमेश्वर नगरपालिका) PDF icon health_file.pdf
जानकारी तथा प्रचार प्रसार सम्बन्धमा (श्री ९ नं. वडा कार्यालय)
जानकारी तथा प्रचार प्रसार सम्बन्धमा | (श्री १ नं. वडा कार्यालय)
जेष्ठ नागरिकहरुको लागि संचालन गरिएको नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरमा लाभ लिनेको विवरण PDF icon Total Beneficiaries.pdf
विश्व स्तनपान सप्ताह २०१८ मनाउने सम्वन्धमा | श्री प्रा.स्वा. के. /स्वास्थ्य चौकी सबै, भीमेश्वर नगरपालिका PDF icon Scan1.PDF
आमा सुरक्षा कार्यक्रमको यातायात खर्चको विवरण बारे जानकारी PDF icon docs.pdf
प्रजनन् र मातृ स्वास्थ्य सेवा PDF icon docs1.pdf
भीमेश्वर नगरपालिका भित्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण PDF icon भीमेश्वर नगरपालिका भित्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण .pdf