FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । PDF icon suchana.pdf
७६/७७ कार्यालय सामानको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
७५/७६ वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
७५/७६ वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
७५/७६ निर्माण कार्य सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना (Aadharbhut Swasthya Sewa Kendra Nirman, Bhi. Na. Pa. 4) PDF icon suchana_website.pdf
७५/७६ निर्माण कार्य सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना (Nagarpalikako Mukhya Prashasnik Bhawan (Annex Building)) PDF icon suchana_website.pdf
७५/७६ उपकरण सप्लाई गर्ने सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना (High Dependency Unit Equipment ) PDF icon Suchana _paper.pdf
७५/७६ निर्माण कार्य सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना (Covered Hall Nirman) PDF icon suchana_website.pdf
७५/७६ निर्माण कार्य सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना (Namuna Bidhyalaya Sudhar Guruyojana Anurup Bhautik Nirman Anudan (Kshamawati Secondary School) PDF icon Suchana.pdf
७५/७६ निर्माण कार्य सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना (टुडिखेल पूर्वाधार निर्माण र दोलखा - नागदह सडक) PDF icon Suchana_paper.pdf
७५/७६ निर्माण कार्य सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना (Nagarpalikako Mukhya Prashasnik Bhawan (Annex Building) PDF icon Suchana_annex_building.pdf
७५/७६ सामग्री आपूर्ति सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना PDF icon Krishi Suchana.PDF
७५/७६ निर्माण कार्य सम्बन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना | PDF icon Suchana.pdf
७५/७६ निर्माण कार्य सम्बन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना | PDF icon Suchana.pdf
७५/७६ सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon Vehicle Notice For web site.pdf