FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सुचना

आर्थिक बर्ष सूचनाहरु कागजातहरु
७६/७७ ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा
७६/७७ Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Steel Parts Fabrication PDF icon notice_trail_bridge.pdf
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । (Madan Ashrit - Manedanda Marg Marmat Karya) PDF icon notice_madan_ashrit_manedanda.pdf
७६/७७ प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको संशोधित सूचना (Industrial Village / औधोगिक ग्राम) PDF icon Amended Notice IV.pdf
७६/७७ प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना | औधोगिग ग्राम / Industrial Village
७६/७७ Bid Addendum - Tundikhel Starounnati
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । (Tundikhel Starounnati) PDF icon tundikhel_notice.pdf
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । (Ukhubari Marg Patikhola Kupri Tinkhale Shera Sadak) PDF icon Ukhubari Marg.pdf
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । (Milijuli Saving and Credit Co-Operative Ltd. Bhawan Nirman) PDF icon notice_website_milijuli_construction.pdf
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । (Milijuli Saving and Credit Co-Operative Ltd. Bhawan Nirman) PDF icon notice_website_milijuli_construction.pdf
७६/७७ विद्यार्थी पोशाक सप्लाई गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दि वोलपत्र आव्हानको सूचना
७६/७७ थ्रेसर र मिनीटिलर सप्लाई गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । (सूचना केन्द्र सहितको भीमेश्वर प्रवेशद्वार र मदन आश्रित मार्ग) PDF icon Suchana_gate_madanashrit.pdf
७६/७७ निर्माण कार्य सम्वन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना । (Covered Hall Nirman) PDF icon notice_covered_hall.pdf
७६/७७ मिनीटिलर, थ्रेसर खरिदमा अनुदान मागगर्ने सम्बन्धि सूचना