FAQs Complain Problems

सामाजिक परिचालकहरु ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण ।

२०७२ साल असार १ गते देखि भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२ र १३ मा कार्यरत दश सामाजिक परिचालकहरु ग्रामिण उद्यम विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण ।