भीमेश्वर नगरपालिकामा अनिवार्य अाधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता भएकाेमा सामजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ बाट सम्मान ग्रहण गर्नुहुदै मेयर भरतबहादुर के.सी. ।