FAQs Complain Problems

नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु

निर्णयहरु कागजातहरु
३२ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्य पालिका बैठक ३२ औ ७५-१०-२३.pdf
३१ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ३१ औ बैठक २०७५-१०-२०.pdf
३० औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ३० औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
२९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon २९ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
२८ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon २८ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
२७ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको २७ औ बैठक २०७५-०९-०४.pdf
२६ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिका २६औ बैठक २०७५-०९-०२.pdf
२५ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon २५ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
२४ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon २४ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
२३ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon २३ औ नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf
नगर कार्यपालिकाको निर्णय (२०७४/०२/२९ देखि २०७४/१२/२७ ) PDF icon nagarpalika_board_decision_1.pdf