नगरपालिका सूचना

तेस्रो नगरसभा सम्पन्न

भीमेश्वर नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा मिति २०७५ साल असार १० गते आईतवार सम्पन्न भयो ।  नगर प्रमुख भरत बहादुर के.सी.ज्यूको अध्यक्षतामा संचालन भएको सभामा नगर सभाका माननीय सदस्य एवं नगर उप-प्रमुख कमला बस्नेतज्यूले आ.व २०७५/७६ को लागि चालु तर्फ रु ४१ करोड ८५ लाख २५ हजार, पूँजिगत तर्फ रु ३३ करोड

भीमेश्वर नगरपालिकाको अनलाईन घटना दर्ता सुरु गरेको मिति

भीमेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७ र ९ वडामा अनलाईन घटना दर्ता सुरु मिति तथा स्थिती.

श्रोत: केन्द्रिय पञ्जीकरण विभाग

Pages