Introduction

Bhimeshwor Municipality is situated at Dolakha district, Pradesh No. 3, Nepal. The municipality has been named after the very ancient and sacred destination Dolakha Bhimeshwor Temple. The municipality was declared by Nepal Government on 27th of Falgun, 2073 B.S. combining 3 different previous VDCs (Suspa Chhemawati, Boch and Lakuridanda) and 1 Municipality (Bhimeshwor Municipality).

सूचना तथा जानकारी

भिमेश्वोर नगरपालिका भित्र रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरु 

१. चम्पुजा हरियाली पार्क 

Situated at Bhimeshwor Municipality Ward 2, walking distance of nearly 5 minutes from Bhimeshensthan Mandir.

A garden with the variety of flora that had added a beauty to the park. Peaceful environment where visitors can have mesmerising view of landscape. 

 

 

२. सिम्पानी पोखरी 

Situated at Bhimeshwor Municipality Ward No. 6, Simpani. 

 

 

 

३. भिमेश्वर मन्दिर 

 चरिकोट वाट करिव ५.५ कि.मी. दुरीमा यस एतिहसिक तथा धार्मिक मन्दिर रहेको छ | 

भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ३ र ६ भित्र रहेका होटल तथा लजहरुको विवरण

क्र.स. होटलको नाम  ठेगाना उपलब्ध कोठाको
संख्या र प्रकार
पार्किंग (वटा) अन्य सुबिधा  वैठक हल छ/छैन
संख्या
फोन नं.  सम्पर्क ब्यक्ति
गोल्ड ड्रिम्स भी.न.पा.-३ बसपार्क डबल बेड-१७
सिंगल बेड-१८
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा: १८
मोटर साइकल-५० वटा Wifi
Television
Solar
छ-४० जना  ०४९-४२१६२७
९८६४००४५७५
जीवन दहाल
होटल पावन प्रा.लि. भी.न.पा.३  जम्मा कोठा संख्या-१५ गाडी-४
मोटरसाइकल-३०
 Wifi
Campfire
Separate Hukka Room
छ-३५ जना ०४९-४२१४००
९८५११५४३९२
९८०२०५४३९२
गणेश बिक्रम शाही
होटल रोयल किंग्स एंड लज भी.न.पा.३  डबल बेड-१६
सिंगल बेड-६
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा: १२
गाडी-३
मोटरसाइकल-१६
 Wifi
TV
छ-१०० ०४९४२१०९७
९८६१०२३०५०
विनोद जिरेल
होटल गौरी होराईजन भी.न.पा.३  डबल बेड-७
ट\वीन बेड-४
सिंगल बेड-११
  WiFI,
Hot and Cold Water
छैन ०४९४२१०११
९८४४००३२५०
 
न्यु जेनी एंड गेष्ट हाउस भी.न.पा.३  डबल बेड-१०
सिंगल बेड-३
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा:८
मोटरसाइकल-५  Wifi,
TV,
Hot and Cold Water
छैन ९८६००९०७९१ यसोदा खड्का
होटल चाँदनी भी.न.पा.-६ डबल बेड-१०
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा: १०
गाडी-२
मोटरसाइकल-४
Intercom
T.V., WiFi, Resturant with Bar,
AC
छ-५० जना  ०४९-४२१९८४
९८४०३४७३७३
 
होटल थाकाली  भी.न.पा.६ डबल बेड-१३
सिंगल बेड-१३
   Wifi,
TV,
Hot and Cold Water
छैन ९८४३५३६४७२ प्रेम व. के.सी.
होटल इमेज सेकुवा कर्नर
 एंड एभरेस्ट म:म:
भी.न.पा.६ डबल बेड-५
सिंगल बेड-१
मोटरसाइकल-१०   छैन ९८४४५५५१११  
होटल नव दुर्गा भी.न.पा.६ डबल बेड-६
सिंगल बेड-७
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा: ७
गाडी-३
मोटरसाइकल-१०
  छैन    
१० न्यु नमस्ते भी.न.पा.६ डबल बेड-३
ट\वीन बेड-१
सिंगल बेड-३
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा:१२
मोटरसाइकल-१०   छैन ०४९४२१२६९
९८६०१४५८०८
अर्जुन तिमलसिना
११ होटल हेवन भी.न.पा.६ डबल बेड-६
सिंगल बेड-६
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा:६
0 WiFi
T.V.
छैन ९८४४४६६९५० ढाल बहादुर श्रेष्ठ
१२ होटल कुबेर भी.न.पा.६ डबल बेड-११
ट\वीन बेड-६
सिंगल बेड-४
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा:२१
गाडी र
मोटरसाइकल गरी १५
  छ-७५ ०४९४२१५६०
९८४९१९१३८५
शक्ति थापा
१३ होटल नमस्ते भी.न.पा.६ एट्याचा बाथरुम भएको कोठा:५ छैन  Wifi,
Hot and Cold Water
छ-३५ जना ०४९४२१४५४
९८४४०६००४४