होटल तथा लज

भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ३ र ६ भित्र रहेका होटल तथा लजहरुको विवरण

क्र.स. होटलको नाम  ठेगाना उपलब्ध कोठाको
संख्या र प्रकार
पार्किंग (वटा) अन्य सुबिधा  वैठक हल छ/छैन
संख्या
फोन नं.  सम्पर्क ब्यक्ति
गोल्ड ड्रिम्स भी.न.पा.-३ बसपार्क डबल बेड-१७
सिंगल बेड-१८
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा: १८
मोटर साइकल-५० वटा Wifi
Television
Solar
छ-४० जना  ०४९-४२१६२७
९८६४००४५७५
जीवन दहाल
होटल पावन प्रा.लि. भी.न.पा.३  जम्मा कोठा संख्या-१५ गाडी-४
मोटरसाइकल-३०
 Wifi
Campfire
Separate Hukka Room
छ-३५ जना ०४९-४२१४००
९८५११५४३९२
९८०२०५४३९२
गणेश बिक्रम शाही
होटल रोयल किंग्स एंड लज भी.न.पा.३  डबल बेड-१६
सिंगल बेड-६
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा: १२
गाडी-३
मोटरसाइकल-१६
 Wifi
TV
छ-१०० ०४९४२१०९७
९८६१०२३०५०
विनोद जिरेल
होटल गौरी होराईजन भी.न.पा.३  डबल बेड-७
ट\वीन बेड-४
सिंगल बेड-११
  WiFI,
Hot and Cold Water
छैन ०४९४२१०११
९८४४००३२५०
 
न्यु जेनी एंड गेष्ट हाउस भी.न.पा.३  डबल बेड-१०
सिंगल बेड-३
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा:८
मोटरसाइकल-५  Wifi,
TV,
Hot and Cold Water
छैन ९८६००९०७९१ यसोदा खड्का
होटल चाँदनी भी.न.पा.-६ डबल बेड-१०
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा: १०
गाडी-२
मोटरसाइकल-४
Intercom
T.V., WiFi, Resturant with Bar,
AC
छ-५० जना  ०४९-४२१९८४
९८४०३४७३७३
 
होटल थाकाली  भी.न.पा.६ डबल बेड-१३
सिंगल बेड-१३
   Wifi,
TV,
Hot and Cold Water
छैन ९८४३५३६४७२ प्रेम व. के.सी.
होटल इमेज सेकुवा कर्नर
 एंड एभरेस्ट म:म:
भी.न.पा.६ डबल बेड-५
सिंगल बेड-१
मोटरसाइकल-१०   छैन ९८४४५५५१११  
होटल नव दुर्गा भी.न.पा.६ डबल बेड-६
सिंगल बेड-७
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा: ७
गाडी-३
मोटरसाइकल-१०
  छैन    
१० न्यु नमस्ते भी.न.पा.६ डबल बेड-३
ट\वीन बेड-१
सिंगल बेड-३
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा:१२
मोटरसाइकल-१०   छैन ०४९४२१२६९
९८६०१४५८०८
अर्जुन तिमलसिना
११ होटल हेवन भी.न.पा.६ डबल बेड-६
सिंगल बेड-६
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा:६
0 WiFi
T.V.
छैन ९८४४४६६९५० ढाल बहादुर श्रेष्ठ
१२ होटल कुबेर भी.न.पा.६ डबल बेड-११
ट\वीन बेड-६
सिंगल बेड-४
एट्याचा बाथरुम भएको कोठा:२१
गाडी र
मोटरसाइकल गरी १५
  छ-७५ ०४९४२१५६०
९८४९१९१३८५
शक्ति थापा
१३ होटल नमस्ते भी.न.पा.६ एट्याचा बाथरुम भएको कोठा:५ छैन  Wifi,
Hot and Cold Water
छ-३५ जना ०४९४२१४५४
९८४४०६००४४