सूचना तथा समाचार

भूकम्प पिडितहरुलाई आवास पुन निर्माणको लागि उपलब्ध गराइने अनुदान रकमको लागि निम्न वडाहरुमा निम्नानुसारको मितिमा लाभग्राहीहरुसंग सम्झौता गरिने

भूकम्प पिडितहरुलाई आवास पुन निर्माणको लागि उपलब्ध गराइने अनुदान रकमको लागि निम्न वडाहरुमा निम्नानुसारको मितिमा लाभग्राहीहरुसंग सम्झौता गरिने कार्यक्रम रहेकोले भूकम्प पिडितहरुको सुचिमा नाम समावेश भएका लाभग्राहीहरुले निम्न कागजात सहित सम्झौता गर्न आ आफ्नो वडामा आउने टोलि संग सम्पर्क गरि सम्झौता गर्

आ.व. ०७२/०७३ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी बारे

भीमेश्वर नगरपालिकाको आ.व. ०७२/०७३ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी नगरपालिका कार्यालयको सभाहलमा मिति २०७३/०४/२८ गते दिनको ११ बजे हुने भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।