भीमेश्वर नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरु लाई स्वागत छ

 

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शंकर नेपाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao.bhimeshwor@gmail.com ९८५४०४६१११
सुरेश राउत इन्जिनियर योजना rtsures@gmail.com ९८५१००२०७४
माधव प्रसाद सुवेदी प्रसासकिय अधिकृत प्रशासन subedi.madhav84@gmail.com ९८५४०४५६३८ र ९७५४२०१०७७
सुजन सुवेदी लेखा अधिकृत लेखा sujan.subedi5@gmail.com ९८५११९७९५५
ज्ञानु कुमार खड्का अन्तरिक लेखा परिक्षक सामाजिक विकास शाखा gyanu.khadka1215@gmail.com ९८५४०४५१०९
रामजी थापा इन्जिनियर योजना शाखा fosla.thirsty@gmail.com ९८४४०६१४०९
भविन्द्र थापा सव.इन्जिनियर योजना शाखा thapa.bhabs@gmail.com ९८४४०६१७००
दीपेन्द्र कुमार यदव अमिन नक्सा फाँट ydipendra333@gmail.com ९८४४१८५७१२
भीम बहादुर बस्नेत ना.सु वडा सचिव - वडा नं. ५ bhimbasnet11@yahoo.com ९८४४०६१५००
विना श्रेष्ठ ना.सु वडा सचिव - वडा नं. २ ९८४४३०७०७७
लक्ष्मी कार्की ना.सु वडा सचिव - वडा नं. ३ karkilux176@yahoo.com ९७४४०४५०९८, ९८५११५५०९८
भक्त बहादुर थापा खरिदार वडा सचिव - वडा नं. ६ ९८४४०६१०७६
किरण दहाल सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रविधि ito.bhimeshwormun@gmail.com ९८४९७१२०७१, ९८१३६९२२११
सुरेश राउत सूचना अधिकारी सूचना rtsures@gmail.com ९८५१००२०७४
अर्जुन बहादुर कार्की शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा karkiarjundolakha@gmail.com